ผมว่า โรงแรม กับ เรื่องเล่าผี ก็เป็นสิ่งที่คู่กันมาช้านาน ผมทำงานโรงแรมมานานพอสมควร ได้ฟังเรื่องผีมาก็เยอะนะครับ แต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมาก....  

เรื่องมีอยู่ว่า........   พี่โจทำงานโรงแรมแห่งหนึ่งในภูเก็ต (สงวนชื่อโรงแรม)  สมัยที่โรงแรมนั้นพึ่งจะเริ่มเปิด ซึ่งพี่โจทำงานเป็นพนักงานยกกระเป๋าและเนื่องจากโรงแรมยังไม่เปิด สมัยนั้นพนักงานยกกระเป๋าจะต้องเวียนกันเข้ารอบดึก เพื่อเฝ้าโรงแรมเพราะช่วงนั้นได้มีการขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาไว้ในห้องพักแล้ว งานของพวกพี่โจนอกจากทำงานเ