ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในงานบริการโรงแรมร้อยละ 90 เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ หากจำเป็นที่ต้องใช้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน แต่ไม่ว่ายังไง ไม่ได้มีเราเท่านั้นที่มีปัญหาภาษาอังกฤษครับ ชนชาติอื่นก็มีเช่นกัน...

ถ้าถามผมว่าชนชาติใดที่ปัญหาภาษาอังกฤษ ชนชาติแรกที่ผมมักนึกขึ้นได้ทันทีก็คือ โคเรีย หรือเกาหลีที่สาวๆประเทศไทยกำลังเห่อและเทิดทูนราวกับเป็นเทวดาใบ้หวยแม่น

ผมไม่ชอบเกาหลีเลยครับ ขอโทษที่ต้องบอกว่า เอนทรีนี้จะมีคำพูดล่อแหลมต่อความสัมพันธ์ไทยและเกาหลี และจะมีคำพูดคำจาที่คุณอ่านแล้วอาจรู้สึกว่า มันมาจากก้นบึงข