ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

posted on 05 Sep 2008 02:09 by doggiestyle in whatsoever

ตอนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆ นะครับ

ความเห็นส่วนตัวครับ ไม่ใช่โจทย์คณิตศาสตร์ที่มีถูกผิด

วิชัยขออภัยหากความคิดเห็นผมไม่ตรงกับผู้ใหญ่ท่านไหน...

 

********************************************************************

 

 

 

<