รู้แล้ว...ห้ามนั่ง!

posted on 21 Oct 2008 00:19 by doggiestyle in iloveit

มีคำกล่าวที่ว่า...

"วิธีแก้ปัญหาคนเดินลัดสนามที่ดีที่สุดคือทำทางดินลัดสนาม..."

 

เหมือนที่งานสัปดาห์หนังสือที่ตามขั้นบันไดมีแปะป้ายไว้ว่า ห้ามนั่ง แต่มีคนนั่งสล่อนเต็มไปหมด

 

อย่างน้อยผมก็คนนึงละ ที่เข้าใจว่าอะไรคือกฎ และทำตามอย่างเคร่งครัดที่สุด...

 

 

 

....ไม่เชื่อ?

 

 

 

 

อ้าว...เยาวชนไทยครับ วิชัยพูดอะไรมีเหตุผลและหลักฐานครับ ไม่ได้นั่งเทียนนั่งยางยกเมฆสิบล้ัอมาอำ