ความเดิมจากตอนที่แล้ว....ได้จากที่นี่นะครับ >>>กดเลยตรงนี้

น้องเอ็กซ์น้องที่ทำงานที่เดียวกับวิชัยค้นพบความจริงของชีวิตในวัยยี่สิบเจ็ดปีว่า ตัวเองเป็นโรคมะเร็ง
และต้องเข้ารั