ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ Blackberry นะครับ
ผมไม่ได้เกลียดคนที่ใช้ Blackberry เช่นกัน
ผมยังเชื่อว่า Blackberry เป็นสิ่งที่ดี
iPhone และทุกๆ อย่างที่คนคิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดี
ถ้ารู้จักใช้อย่างพอดีๆ
 
 
ถ้าเอนทรีนี้อ่านแล้ว รู้สึกว่าผมกำลังกระทบใคร...
ไชโย!
 
 
 
 
จัดได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงไซส์โป้งอย่างกับจรวด กับ โทรศัพท์บีว์บีว์
(วอแหวนการันต์ไม่มีความอื่นครับนอกจากแทนค่าแล้วแฮ้นเข้าไปอีกสองหน่วย)
เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเกือบจะทุกคนจะต้องห้อยบีว์