โอเค...
เรื่องมีอยู่ว่า Social Network คือเครือข่ายที่เข้าถึงกัน เพื่อนเรารู้อะไร เราก็จะรู้ตาม 
แต่เวลาที่มีเรื่องทีไร ข้อมูลจะล้นทะลัก จนไม่รู้ว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง
รูปที่แชร์ล่ะ ข้อมูลที่ส่งต่อล่ะ มึงเยอะไปไหม 
แล้วกูดูไหม? ดู
 
นี่เป็นวิธีการของวิชัยเอง อาจจะไม่ดีจริง หรืออาจจะไม่เวิร์ค แต่ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับผมที่ใช้แล้ว สบายใจ
 
Social network ในทีนี้หมายถึง Facebook และ ทวิตเตอร์เท่านั้นนะ

โอเค เวลาที่เกิดเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ที่ว่ามันกระเพื่อมมาถึง Social network เราจะทำยังไง
ไม่ยากครับ ผม